Algemene Ledenvergadering

11 januari 2017

Maandag 16 januari a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze zal rond 20.00 uur beginnen. Al onze leden zijn uiteraard uitgenodigd om deel te nemen. Naar verwachting zal de vergadering ongeveer een uur duren, waarna we snel omkleden en onze rackets pakken om voor de eerste keer van het jaar weer lekker te spelen.

Mochten er vragen zijn die je aan het bestuur wilt stellen, of kwesties die je graag besproken zou willen zien, dan is het prettig wanneer deze voor de vergadering zijn aangeleverd, zodat een goed antwoord hierop kan worden voorbereid. Dit hoeft uiteraard niet; er zal ook tijdens de vergadering ruimte zijn voor iedereen om vragen te stellen.