Over onze vereniging

Onze vereniging bestaat op dit moment uit zo'n 60 enthousiaste leden.

Ons seizoen loopt van september tot september, waarbij het lidmaatschap op dit moment €130 per jaar kost. Hiervoor kun je elke maandagavond, behalve in de schoolvakanties, tussen 20.00 uur en 22.30 uur je uitleven op 1 van de 12 badmintonvelden in sporthal De Buitenhof.

Een keer proberen?

Een keer "uitproberen" is uiteraard mogelijk, zonder kosten. Weet je niet zeker of badminton wat voor je is? Of dat het "klikt" met de vereniging? Kom gerust een keer langs! We hebben rackets te leen, dus die hoef je niet van te voren aan te schaffen. Gezien de Corona-maatregelen is het op dit moment wel verplicht dit vooraf te melden, zodat er een gezondscheck kan worden gedaan. We mogen je anders helaas niet toe laten tot de sporthal (stuur bijvoorbeeld even een mailtje).

Bestuur

Uit onze leden is een bestuur gekozen, welke de dagelijkse gang van zaken op orde houdt, contacten met o.a. de gemeente onderhoudt en de organisatie van onze toernooien regelt.

Op dit moment bestaat ons bestuur uit de volgende personen:

Patrick van Halderen
Voorzitter
Jacqueline Bezemer
Secretaris
Djurre Tacoma
Penningmeester
Renu Thapa
Algemeen bestuurslid
Hans Krüse
Bestuurslid technische zaken

Sportraad van Delft

Wij zijn aangesloten bij de Sportraad van Delft. De Sportraad van Delft stelt zich ten doel de bevordering en stimulering van de sportbeoefening, de recreatie en het bewegingsonderwijs evenals de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden daartoe.